Donatien-Alphonse-François de Sade Emri: Donatien-Alphonse-François de Sade

Lindi me 2 Qershor 1740 në Paris, Francë

Vdiq me 2 Dhjetor 1814 në Saint-Maurice, Francë, në moshën 74 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Shkrimtar, Filozof, Poet, Dramaturg, Aristokrat, Eseist, Kriminel dhe Politikan Revolucionar


Martin Luther King Jr.

Lindi me 15 Janar 1929 në Atlanta, Amerikë

Vdiq me 4 Prill 1968 në Memphis, Amerikë, në moshën 39 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Aktivist, Politikan dhe Pastor

Çmime: Nobel për Paqe (1964)
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-06-2020 11:14:10
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.