Sándor Márai : 121-vjetori i lindjes
Sándor Károly Henrik Groschenschmied de Mára Emri: Sándor Károly Henrik Groschenschmied de Mára

Lindi me 11 Prill 1900 në Košice, Sllovaki

Vdiq me 22 Shkurt 1989 në San Diego, Amerikë, në moshën 88 vjeçare

Shtetas: Hungarez dhe Amerikan

Ishte Shkrimtar dhe Gazetar


Thomas Dewar : 91-vjetori i vdekjes
Thomas Robert Dewar Emri: Thomas Robert Dewar

Lindi me 6 Janar 1864 në Perth, Skoci

Vdiq me 11 Prill 1930 në Perth, Skoci, në moshën 66 vjeçare

Shtetas: Skocez

Ishte Sipërmarrës


Antoine de Rivarol : 220-vjetori i vdekjes
Antoine de Rivarol

Lindi me 26 Qershor 1753 në Bagnols-sur-Cèze, Francë

Vdiq me 11 Prill 1801 në Berlin, Gjermani, në moshën 47 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Shkrimtar, Gazetar dhe Aforist
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2021
11-04-2021 05:21:55
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.