Alphonse Karr : 132-vjetori i vdekjes
Alphonse Karr

Lindi me 24 Nëntor 1808 në Paris, Francë

Vdiq me 29 Shtator 1890 në Saint-Raphaël, Francë, në moshën 81 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Aforist, Gazetar dhe Shkrimtar


Miguel de Cervantes : 475-vjetori i lindjes
Miguel de Cervantes Saavedra Emri: Miguel de Cervantes Saavedra

Lindi me 29 Shtator 1547 në Alcalá de Henares, Spanjë

Vdiq me 23 Prill 1616 në Madrid, Spanjë, në moshën 68 vjeçare

Shtetas: Spanjoll

Ishte Shkrimtar, Romancier, Poet, Dramaturg dhe Ushtarak

Njihet botërisht ngaqë është autori i romanit "Don Kishoti i Mançës", një nga kryeveprat e letërsisë botërore të të gjitha kohërave.


Miguel de Unamuno : 158-vjetori i lindjes
Miguel de Unamuno y Jugo Emri: Miguel de Unamuno y Jugo

Lindi me 29 Shtator 1864 në Bilbao, Spanjë

Vdiq me 31 Dhjetor 1936 në Salamanca, Spanjë, në moshën 72 vjeçare

Shtetas: Spanjoll

Ishte Poet, Filozof, Shkrimtar, Dramaturg dhe Politikan
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2022
29-09-2022 06:17:20
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.