Noel Clarasò : 36-vjetori i vdekjes
Noel Claraso i Serrat Emri: Noel Claraso i Serrat

Lindi me 3 Dhjetor 1899 në Barcelonë, Spanjë

Vdiq me 18 Janar 1985 në Barcelonë, Spanjë, në moshën 85 vjeçare

Shtetas: Spanjoll

Ishte Shkrimtar dhe Skenarist


Rudyard Kipling : 85-vjetori i vdekjes
Joseph Rudyard Kipling Emri: Joseph Rudyard Kipling

Lindi me 30 Dhjetor 1865 në Bombay, Indi

Vdiq me 18 Janar 1936 në Londër, Angli, në moshën 70 vjeçare

Shtetas: Britanik

Ishte Shkrimtar dhe Poet

Çmime: Nobel për Letërsi (1907)


Monteskjë : 332-vjetori i lindjes
Charles-Louis de Secondat Emri: Charles-Louis de Secondat

Lindi me 18 Janar 1689 në La Brède, Francë

Vdiq me 10 Shkurt 1755 në Paris, Francë, në moshën 66 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Filozof, Jurist, Historian dhe Mendimtar
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2021
18-01-2021 14:04:46
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.