Anton Çehov : 162-vjetori i lindjes
Anton Pavlloviç Çehov Emri: Anton Pavlloviç Çehov

Lindi me 29 Janar 1860 në Taganrog, Rusi

Vdiq me 2 Korrik 1904 në Badenweiler, Gjermani, në moshën 44 vjeçare

Shtetas: Rus

Ishte Shkrimtar dhe Dramaturg


Robert Frost : 59-vjetori i vdekjes
Robert Lee Frost Emri: Robert Lee Frost

Lindi me 26 Mars 1874 në San Francisco, Amerikë

Vdiq me 29 Janar 1963 në Boston, Amerikë, në moshën 88 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Poet


W. C. Fields : 142-vjetori i lindjes
William Claude Dukenfield Emri: William Claude Dukenfield

Lindi me 29 Janar 1880 në Filadelfia, Amerikë

Vdiq me 25 Dhjetor 1946 në Pasadena, Amerikë, në moshën 66 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Komik dhe Aktor
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2022
29-01-2022 10:47:24
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.