George Orwell : 119-vjetori i lindjes
Eric Arthur Blair Emri: Eric Arthur Blair

Lindi me 25 Qershor 1903 në Motihari, Indi

Vdiq me 21 Janar 1950 në Londër, Angli, në moshën 46 vjeçare

Shtetas: Britanik

Ishte Shkrimtar, Gazetar, Eseist, Aktivist dhe Kritik Letrar


Michel Foucault : 38-vjetori i vdekjes
Paul-Michel Foucault Emri: Paul-Michel Foucault

Lindi me 15 Tetor 1926 në Poitiers, Francë

Vdiq me 25 Qershor 1984 në Paris, Francë, në moshën 57 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Filozof, Sociolog, Historian i Filozofisë, Historian i Shkencës, Akademik dhe Eseist


Georges Courteline : 93-vjetori i vdekjes
Georges Victor Marcel Moineau Emri: Georges Victor Marcel Moineau

Lindi me 25 Qershor 1858 në Tours, Francë

Vdiq me 25 Qershor 1929 në Paris, Francë, në moshën 71 vjeçare

Ishte Poet, Shkrimtar, Dramaturg dhe Akademik
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2022
25-06-2022 21:30:28
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.