# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AUTORËT ME GËRMËN: A

A-Z
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2024
17-06-2024 08:18:48
Autori

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJË AUTORIZIM TË VEÇANTË NGA VETË AUTORI. Në bazë të ligjit Nr. 35/2016 të legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, neni mbi të drejtat e autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Çdo shkelje do të pasohet me kallëzim në organet e drejtësisë.