Salvador Dalí : 32-vjetori i vdekjes
Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech Emri: Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech

Lindi me 11 Maj 1904 në Figueres, Spanjë

Vdiq me 23 Janar 1989 në Figueres, Spanjë, në moshën 84 vjeçare

Shtetas: Spanjoll

Ishte Piktor, Skulptor, Shkrimtar, Kineast, Projektues dhe Skenarist


Stendhal : 238-vjetori i lindjes
Marie-Henri Beyle Emri: Marie-Henri Beyle

Lindi me 23 Janar 1783 në Grenoble, Francë

Vdiq me 23 Mars 1842 në Paris, Francë, në moshën 59 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Shkrimtar


Johnny Carson : 16-vjetori i vdekjes
Johnny Carson

Lindi me 23 Tetor 1925 në Corning, Amerikë

Vdiq me 23 Janar 2005 në West Hollywood, Amerikë, në moshën 79 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Komik dhe Drejtues Televiziv
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2021
23-01-2021 10:54:06
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.