Dan Brown : 57-vjetori i lindjes
Daniel Gerhard Brown Emri: Daniel Gerhard Brown

Lindi me 22 Qershor 1964 në Exeter, Amerikë

Shtetas: Amerikan

Është Shkrimtar


George Carlin : 13-vjetori i vdekjes
George Carlin

Lindi me 12 Maj 1937 në New York, Amerikë

Vdiq me 22 Qershor 2008 në Santa Monica, Amerikë, në moshën 71 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Komik, Aktor dhe Skenarist


Erich Maria Remarque : 123-vjetori i lindjes
Erich Paul Remark Emri: Erich Paul Remark

Lindi me 22 Qershor 1898 në Osnabrück, Gjermani

Vdiq me 25 Shtator 1970 në Locarno, Zvicër, në moshën 72 vjeçare

Shtetas: Gjerman

Ishte Shkrimtar
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2021
22-06-2021 21:11:52
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.