John Dryden : 321-vjetori i vdekjes
John Dryden

Lindi me 19 Gusht 1631 në Aldwincle, Angli

Vdiq me 12 Maj 1700 në Londër, Angli, në moshën 68 vjeçare

Shtetas: Anglez

Ishte Poet, Dramaturg, Kritik Letrar dhe Përkthyes


George Carlin : 84-vjetori i lindjes
George Carlin

Lindi me 12 Maj 1937 në New York, Amerikë

Vdiq me 22 Qershor 2008 në Santa Monica, Amerikë, në moshën 71 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Komik, Aktor dhe Skenarist


Henri Lacordaire : 219-vjetori i lindjes
Jean-Baptiste Henri Lacordaire Emri: Jean-Baptiste Henri Lacordaire

Lindi me 12 Maj 1802 në Recey-sur-Ource, Francë

Vdiq me 21 Nëntor 1861 në Sorèze, Francë, në moshën 59 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Klerik, Gazetar dhe Politikan
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2021
12-05-2021 22:42:23
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.