Georges Brassens : 39-vjetori i vdekjes
Georges Charles Brassens Emri: Georges Charles Brassens

Lindi me 22 Tetor 1921 në Sèt, Francë

Vdiq me 29 Tetor 1981 në Saint-Gély-du-Fesc, Francë, në moshën 60 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Poet, Këngëtar dhe Aktor


Frances Hodgson Burnett : 96-vjetori i vdekjes
Frances Hodgson Burnett

Lindi me 24 Nëntor 1849 në Manchester, Angli

Vdiq me 29 Tetor 1924 në Plandome, Amerikë, në moshën 74 vjeçare

Shtetase: Britanike

Ishte Komediografe dhe Shkrimtare

Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
29-10-2020 05:40:43
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.