Giacomo Girolamo Casanova Emri: Giacomo Girolamo Casanova

Lindi me 2 Prill 1725 në Venecia, Itali

Vdiq me 4 Qershor 1798 në Duchcov, Republika Çeke, në moshën 73 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Aventurier, Shkrimtar, Poet, Alkimist, Ezoterist, Diplomat, Filozof, Agjent Sekret dhe Libertin


Marcus Aurelius Antonnus Augustus Emri: Marcus Aurelius Antonnus Augustus

Lindi me 26 Prill 121 në Romë, Perandoria Romake

Vdiq me 17 Mars 180 në Sirmio, Perandoria Romake, në moshën 58 vjeçare

Shtetas: Romak

Ishte Perandor, Filozof dhe Shkrimtar
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-06-2020 10:47:56
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.