Albert Einstein

Lindi me 14 Mars 1879 në Ulma, Gjermani

Vdiq me 18 Prill 1955 në Princeton, Amerikë, në moshën 76 vjeçare

Shtetas: Gjerman dhe Amerikan

Ishte Fizikant, Filozof dhe Akademik


Eugenio Montale

Lindi me 12 Tetor 1896 në Gjenova, Itali

Vdiq me 12 Shtator 1981 në Milano, Itali, në moshën 84 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Poet, Përkthyes, Shkrimtar, Filozof, Gazetar, Kritik Letrar, Kritik Muzike dhe Politikan

Çmime: Nobel për Letërsi (1975)
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-06-2020 11:30:51
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.