Pietro Aretino : 464-vjetori i vdekjes
Pietro Aretino

Lindi me 20 Prill 1492 në Arezzo, Itali

Vdiq me 21 Tetor 1556 në Venecia, Itali, në moshën 64 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Poet, Shkrimtar dhe Dramaturg


Samuel Taylor Coleridge : 248-vjetori i lindjes
Samuel Taylor Coleridge

Lindi me 21 Tetor 1772 në Ottery St Mary, Angli

Vdiq me 25 Korrik 1834 në Highgate, Angli, në moshën 61 vjeçare

Shtetas: Anglez

Ishte Poet, Kritik Letrar dhe Filozof


Edmondo De Amicis : 174-vjetori i lindjes
Edmondo De Amicis

Lindi me 21 Tetor 1846 në Oneglia, Itali

Vdiq me 11 Mars 1908 në Bordighera, Itali, në moshën 61 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Shkrimtar, Gazetar dhe Ushtarak
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
21-10-2020 01:31:33
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.