William Hazlitt : 191-vjetori i vdekjes
William Hazlitt

Lindi me 10 Prill 1778 në Maidstone, Angli

Vdiq me 18 Shtator 1830 në Londër, Angli, në moshën 52 vjeçare

Shtetas: Anglez

Ishte Shkrimtar, Eseist, Kritik Letrar, Filozof, Gramatikan dhe Piktor


Samuel Johnson : 312-vjetori i lindjes
Samuel J. Johnson Emri: Samuel J. Johnson

Lindi me 18 Shtator 1709 në Lichfield, Angli

Vdiq me 13 Dhjetor 1784 në Londër, Angli, në moshën 75 vjeçare

Shtetas: Britanik

Ishte Kritik Letrar, Poet, Eseist, Biograf dhe Leksikograf


Dag Hammarskjöld : 60-vjetori i vdekjes
Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld Emri: Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld

Lindi me 25 Korrik 1905 në Jönköping, Suedi

Vdiq me 18 Shtator 1961 në Ndola, Zambia, në moshën 56 vjeçare

Shtetas: Suedez

Ishte Diplomat, Ekonomist, Shkrimtar dhe Funksionar

Çmime: Nobel për Paqe (1961)
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2021
18-09-2021 15:04:33
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.