Gandi : 153-vjetori i lindjes
Mohāndās Karamchand Gāndhī Emri: Mohāndās Karamchand Gāndhī

Lindi me 2 Tetor 1869 në Porbandar, Indi

Vdiq me 30 Janar 1948 në New Delhi, Indi, në moshën 78 vjeçare

Shtetas: Indian

Ishte Politikan, Filozof dhe Avokat


Groucho Marx : 132-vjetori i lindjes
Julius Henry Marx Emri: Julius Henry Marx

Lindi me 2 Tetor 1890 në New York, Amerikë

Vdiq me 19 Gusht 1977 në Los Angelos, Amerikë, në moshën 86 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Aktor, Komik, Shkrimtar dhe Drejtues Televiziv

Çmime: Oscar për karrierën (1974)


Massimo Gramellini : 62-vjetori i lindjes
Massimo Gramellini

Lindi me 2 Tetor 1960 në Torino, Itali

Shtetas: Italian

Është Gazetar, Shkrimtar dhe Drejtues Televiziv
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2022
02-10-2022 06:28:18
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.