Marquis de Sade : 207-vjetori i vdekjes
Donatien-Alphonse-François de Sade Emri: Donatien-Alphonse-François de Sade

Lindi me 2 Qershor 1740 në Paris, Francë

Vdiq me 2 Dhjetor 1814 në Saint-Maurice, Francë, në moshën 74 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Shkrimtar, Filozof, Poet, Dramaturg, Aristokrat, Eseist, Kriminel dhe Politikan Revolucionar


Romain Gary : 41-vjetori i vdekjes
Roman Kacew Emri: Roman Kacew

Lindi me 8 Maj 1914 në Vilnius, Lituani

Vdiq me 2 Dhjetor 1980 në Paris, Francë, në moshën 66 vjeçare

Shtetas: Francez dhe Lituanez

Ishte Shkrimtar


Ferdinando Galiani : 293-vjetori i lindjes
Ferdinando Galiani

Lindi me 2 Dhjetor 1728 në Chieti, Itali

Vdiq me 30 Tetor 1787 në Napoli, Itali, në moshën 58 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Ekonomist
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2021
02-12-2021 01:18:30
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.