Eugène Ionesco : 112-vjetori i lindjes
Eugen Ionescu Emri: Eugen Ionescu

Lindi me 29 Nëntor 1909 në Slatina, Rumani

Vdiq me 28 Mars 1994 në Paris, Francë, në moshën 84 vjeçare

Shtetas: Rumen

Ishte Dramaturg dhe Eseist


Luigi Capuana : 106-vjetori i vdekjes
Luigi Capuana

Lindi me 28 Maj 1839 në Mineo, Itali

Vdiq me 29 Nëntor 1915 në Catania, Itali, në moshën 76 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Shkrimtar, Kritik Letrar dhe Gazetar


Louisa May Alcott : 189-vjetori i lindjes
Louisa May Alcott

Lindi me 29 Nëntor 1832 në Germantown, Amerikë

Vdiq me 6 Mars 1888 në Boston, Amerikë, në moshën 55 vjeçare

Shtetase: Amerikane

Ishte Shkrimtare
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2021
29-11-2021 19:52:30
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.