Gilbert Keith Chesterton : 148-vjetori i lindjes
Gilbert Keith Chesterton

Lindi me 29 Maj 1874 në Londër, Angli

Vdiq me 14 Qershor 1936 në Beaconsfield, Angli, në moshën 62 vjeçare

Shtetas: Britanik

Ishte Shkrimtar dhe Gazetar


John F. Kennedy : 105-vjetori i lindjes
John Fitzgerald Kennedy Emri: John Fitzgerald Kennedy

Lindi me 29 Maj 1917 në Brookline, Amerikë

Vdiq me 22 Nëntor 1963 në Dallas, Amerikë, në moshën 46 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Politikan, Eseist dhe President


W. S. Gilbert : 111-vjetori i vdekjes
William Schwenck Gilbert Emri: William Schwenck Gilbert

Lindi me 18 Nëntor 1836 në Londër, Angli

Vdiq me 29 Maj 1911 në Londër, Angli, në moshën 74 vjeçare

Shtetas: Britanik

Ishte Shkrimtar dhe Libretist
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2022
29-05-2022 02:07:53
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.