Eugenio Montale

Lindi me 12 Tetor 1896 në Gjenova, Itali

Vdiq me 12 Shtator 1981 në Milano, Itali, në moshën 84 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Poet, Përkthyes, Shkrimtar, Filozof, Gazetar, Kritik Letrar, Kritik Muzike dhe Politikan

Çmime: Nobel për Letërsi (1975)


Fernando António Nogueira Pessoa Emri: Fernando António Nogueira Pessoa

Lindi me 13 Qershor 1888 në Lisbonë, Portugali

Vdiq me 30 Nëntor 1935 në Lisbonë, Portugali, në moshën 47 vjeçare

Shtetas: Portugez

Ishte Poet, Shkrimtar dhe Aforist
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-06-2020 09:51:47
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.