Daniele Luttazzi : 61-vjetori i lindjes
Daniele Fabbri Emri: Daniele Fabbri

Lindi me 26 Janar 1961 në Santarcangelo di Romagna, Itali

Shtetas: Italian

Është Komik, Drejtues Televiziv, Shkrimtar, Autor, Aktor, Përkthyes, Këngëtar dhe Ilustrues


Gérard de Nerval : 167-vjetori i vdekjes
Gérard Labrunie Emri: Gérard Labrunie

Lindi me 22 Maj 1808 në Paris, Francë

Vdiq me 26 Janar 1855 në Paris, Francë, në moshën 46 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Poet dhe Shkrimtar


Jean-Claude Izzo : 22-vjetori i vdekjes
Jean-Claude Izzo

Lindi me 20 Qershor 1945 në Marsejë, Francë

Vdiq me 26 Janar 2000 në Marsejë, Francë, në moshën 54 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Shkrimtar, Poet, Gazetar, Dramaturg dhe Skenograf
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2022
26-01-2022 14:52:19
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.