Herbert Agar : 123-vjetori i lindjes
Herbert Agar

Lindi me 29 Shtator 1897 në (New Rochelle, Amerikë

Vdiq me 24 Nëntor 1980 në Sussex, Amerikë, në moshën 83 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Historian dhe Gazetar


Michelangelo Antonioni : 108-vjetori i lindjes
Michelangelo Antonioni

Lindi me 29 Shtator 1912 në Ferrara, Itali

Vdiq me 30 Korrik 2007 në Romë, Itali, në moshën 94 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Regjizor, Skenarist, Shkrimtar, Kritik Kenamatografik dhe Piktor

Çmime: Oscar për Karrierën (1995)


Wystan Hugh Auden : 47-vjetori i vdekjes
Wystan Hugh Auden

Lindi me 21 Shkurt 1907 në York, Angli

Vdiq me 29 Shtator 1973 në Vienë, Austri, në moshën 66 vjeçare

Shtetas: Britanik

Ishte Poet
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
09-29-2020 00:07:43
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.