Giuseppe Garibaldi : 213-vjetori i lindjes
Giuseppe Maria Garibaldi Emri: Giuseppe Maria Garibaldi

Lindi me 4 Korrik 1807 në Nicë, Francë

Vdiq me 2 Qershor 1882 në La Maddalena, Itali, në moshën 74 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Gjeneral, Patriot, Udhëheqës dhe Shkrimtar


Nathaniel Hawthorne : 216-vjetori i lindjes
Nathaniel Hawthorne

Lindi me 4 Korrik 1804 në Salem, Amerikë

Vdiq me 19 Maj 1864 në Plymouth, Amerikë, në moshën 59 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Shkrimtar
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-04-2020 07:15:57
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.