Dario Luigi Angelo Fo Emri: Dario Luigi Angelo Fo

Lindi me 24 Mars 1926 në Sangiano, Itali

Vdiq me 13 Tetor 2016 në Milano, Itali, në moshën 90 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Dramaturg, Aktor, Regjizor, Shkrimtar, Piktor, Skenograf, Autor, Komik dhe Aktivist

Çmime: Nobel për Letërsi (1997)


Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg Emri: Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg

Lindi me 2 Maj 1772 në Schloss Oberwiederstedt, Gjermani

Vdiq me 25 Mars 1801 në Weißenfels, Gjermani, në moshën 28 vjeçare

Shtetas: Gjerman

Ishte Poet, Teolog, Shkrimtar dhe Filozof
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
05-29-2020 13:15:56
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.