Barbara Joan Streisand Emri: Barbara Joan Streisand

Lindi me 24 Prill 1942 në New York, Amerikë

Shtetase: Amerikane

Është Këngëtare, Aktore, Kompozitore dhe Regjizore

Çmime: Oscar për Aktoren më të mirë (1969) dhe Oscar për Këngën më të mirë (1977)


Giacomo Girolamo Casanova Emri: Giacomo Girolamo Casanova

Lindi me 2 Prill 1725 në Venecia, Itali

Vdiq me 4 Qershor 1798 në Duchcov, Republika Çeke, në moshën 73 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Aventurier, Shkrimtar, Poet, Alkimist, Ezoterist, Diplomat, Filozof, Agjent Sekret dhe Libertin
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-05-2020 01:32:03
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.