José de Sousa Saramago Emri: José de Sousa Saramago

Lindi me 16 Nëntor 1922 në Azinhaga, Portugali

Vdiq me 18 Qershor 2010 në Tìas, Spanjë, në moshën 87 vjeçare

Shtetas: Portugez

Ishte Shkrimtar, Gazetar, Dramaturg, Poet, Kritik Letrar dhe Përkthyes

Çmime: Nobel për Letërsi (1998)


Giuseppe Mazzini

Lindi me 22 Qershor 1805 në Gjenova, Itali

Vdiq me 10 Mars 1872 në Piza, Itali, në moshën 66 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Politikan, Filozof dhe Gazetar
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-05-2020 02:13:30
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.