William Somerset Maugham

Lindi me 25 Janar 1874 në Paris, Francë

Vdiq me 16 Dhjetor 1965 në Saint-Jean-Cap-Ferrat, Francë, në moshën 91 vjeçare

Shtetas: Britanik

Ishte Shkrimtar dhe Komediograf


Barbara Joan Streisand Emri: Barbara Joan Streisand

Lindi me 24 Prill 1942 në New York, Amerikë

Shtetase: Amerikane

Është Këngëtare, Aktore, Kompozitore dhe Regjizore

Çmime: Oscar për Aktoren më të mirë (1969) dhe Oscar për Këngën më të mirë (1977)
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-16-2020 15:27:05
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.