Johann Wolfgang von Goethe Emri: Johann Wolfgang von Goethe

Lindi me 28 Gusht 1749 në Frankfurt mbi Majn, Gjermani

Vdiq me 22 Mars 1832 në Weimar, Gjermani, në moshën 82 vjeçare

Shtetas: Gjerman

Ishte Shkrimtar, Dramaturg dhe Poet

Konsiderohet si një nga autorët më përfaqësues të panoramës kulturore evropiane. Aktivitet e tij përfshinin poezinë, dramën, letërsinë, teologjinë, filozofinë, humanizmin, shkencën, pikturën, muzikën, etj.


François de La Rochefoucauld

Lindi me 15 Shtator 1613 në Paris, Francë

Vdiq me 17 Mars 1680 në Paris, Francë, në moshën 66 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Shkrimtar, Filozof dhe Aforist
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
05-28-2020 22:46:57
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.