Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio Emri: Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio

Lindi me 15 Shkurt 1898 në Napoli, Itali

Vdiq me 15 Prill 1967 në Romë, Itali, në moshën 69 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Aktor, Komik, Dramaturg, Poet, Kompozitor, Autor dhe Këngëtar


Emile-Auguste Chartier Emri: Emile-Auguste Chartier

Lindi me 3 Mars 1863 në Montagne-au-Perche, Francë

Vdiq me 2 Qershor 1951 në Le Vésinet, Francë, në moshën 88 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Gazetar, Shkrimtar, Filozof dhe Profesor
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
06-06-2020 02:39:55
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.