Dario Luigi Angelo Fo Emri: Dario Luigi Angelo Fo

Lindi me 24 Mars 1926 në Sangiano, Itali

Vdiq me 13 Tetor 2016 në Milano, Itali, në moshën 90 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Dramaturg, Aktor, Regjizor, Shkrimtar, Piktor, Skenograf, Autor, Komik dhe Aktivist

Çmime: Nobel për Letërsi (1997)


Thomas Mann

Lindi me 6 Qershor 1875 në Lybek, Gjermani

Vdiq me 12 Gusht 1955 në Zyrih, Zvicër, në moshën 80 vjeçare

Shtetas: Gjerman

Ishte Shkrimtar dhe Eseist

Çmime: Nobel për Letërsi (1929)
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
07-05-2020 03:06:56
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.