Giuseppe Garibaldi : 138-vjetori i vdekjes
Giuseppe Maria Garibaldi Emri: Giuseppe Maria Garibaldi

Lindi me 4 Korrik 1807 në Nicë, Francë

Vdiq me 2 Qershor 1882 në La Maddalena, Itali, në moshën 74 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Gjeneral, Patriot, Udhëheqës dhe Shkrimtar


Thomas Hardy : 180-vjetori i lindjes
Thomas Hardy

Lindi me 2 Qershor 1840 në Upper Bockhampton, Angli

Vdiq me 11 Janar 1928 në Dorchester, Angli, në moshën 87 vjeçare

Shtetas: Britanik

Ishte Poet dhe Shkrimtar


Alain : 69-vjetori i vdekjes
Emile-Auguste Chartier Emri: Emile-Auguste Chartier

Lindi me 3 Mars 1863 në Montagne-au-Perche, Francë

Vdiq me 2 Qershor 1951 në Le Vésinet, Francë, në moshën 88 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Gazetar, Shkrimtar, Filozof dhe Profesor
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
06-02-2020 20:28:09
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.