Balzaku : 172-vjetori i vdekjes
Honoré de Balzac Emri: Honoré de Balzac

Lindi me 20 Maj 1799 në Tours, Francë

Vdiq me 18 Gusht 1850 në Paris, Francë, në moshën 51 vjeçare

Shtetas: Francez

Ishte Shkrimtar, Dramaturg, Kritik Letrar, Eseist, Gazetar dhe Stampues


Luciano De Crescenzo : 94-vjetori i lindjes
Luciano De Crescenzo

Lindi me 18 Gusht 1928 në Napoli, Itali

Vdiq me 18 Korrik 2019 në Romë, Itali, në moshën 90 vjeçare

Shtetas: Italian

Ishte Shkrimtar, Regjisor, Aktor, Filozof dhe Inxhinier


Phil Crosby : 21-vjetori i vdekjes
Philip Bayard Crosby Emri: Philip Bayard Crosby

Lindi me 18 Qershor 1926 në Wheeling, Amerikë

Vdiq me 18 Gusht 2001 në Asheville, Amerikë, në moshën 75 vjeçare

Shtetas: Amerikan

Ishte Sipërmarrës dhe Autor
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2022
18-08-2022 06:55:41
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.