Samuel Butler : 185-vjetori i lindjes
Samuel Butler

Lindi me 4 Dhjetor 1835 në Langar, Angli

Vdiq me 18 Qershor 1902 në Londër, Angli, në moshën 66 vjeçare

Shtetas: Anglez

Ishte Shkrimtar dhe Kritik Letrar


Thomas Carlyle : 225-vjetori i lindjes
Thomas Carlyle

Lindi me 4 Dhjetor 1795 në Ecclefechan, Skoci

Vdiq me 5 Shkurt 1881 në Londër, Angli, në moshën 85 vjeçare

Shtetas: Skocez

Ishte Historian, Matematikan dhe Filozof


Hannah Arendt : 45-vjetori i vdekjes
Hannah Arendt

Lindi me 14 Tetor 1906 në Hannover, Gjermani

Vdiq me 4 Dhjetor 1975 në New York, Amerikë, në moshën 69 vjeçare

Shtetase: Gjermane dhe Amerikane

Ishte Politologe, Filozofe dhe Historiane
Aforizma.al është iniciative e Veriu Portal
Të gjitha të drejtat e rezervuara 2004 - 2020
04-12-2020 06:14:31
Autori
Pëllumb Syku

NDALOHET RIPRODHIMI I MATERIALEVE PA NJE AUTORIZIM TE VECANTE NGA VETE AUTORI. Ne baze te ligjit Nr. 35/2016 te legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ku rrjedh mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to për veprat e natyrës letrare, artistike dhe shkencore. Cdo shkelje do te pasohet me kallezim ne organet e drejtesise.